Protokolle

  Name Grösse
20220202 - IGZWB Protokoll der MV 15-01-2022 - v2.pdf 301 KB
20211215 - IGZWB Präsidentenbericht 2021.pdf 92 KB
20210202 - IGZWB Protokoll der MV 2-2-2021 - V2.pdf 280 KB
20201213 - IGZWB Präsidentenbericht 2020.pdf 100 KB
20201003 - IGZWB Herbstanlass IGZWB Obersaxen Mundaun.pdf 141 KB
20201003 - IGZWB Herbstanlass IGZWB Lumnzeia.pdf 142 KB
20200104 - IGZWB Protokoll der MV 4-1-2020.pdf 184 KB
20191120 - IGZWB Präsidentenbericht 2019.pdf 104 KB
20190113 - IGZWB Protokoll der MV 5-1-2019.pdf 417 KB